Een meerluik aanvragen, hoe werkt dat?

Heb je een klant die meerdere onderpanden tegelijkertijd wil (her)financieren? Daar kunnen we bij helpen. Meerluiken financieren wij altijd volgens de maatwerkberekening. Op deze pagina lees je meer over wat dat betekent, hoe het proces eruitziet, en waar je rekening mee kunt houden.

Over het maatwerkproces

Voor de Dynamic Verhuurhypotheek hanteren wij twee verschillende rekenmethodes: Basis en Maatwerk. In principe gaan we uit van de basisberekening, maar als dit niet past, is het mogelijk om een maatwerkberekening toe te passen. Een meerluik is een van deze redenen. Volgens deze methode kunnen klanten meer lenen, maar het proces is iets ingewikkelder en zit niet standaard in adviessoftwarepakketten.

Meer over meerluiken

Aanvullende voorwaarden

Bij meerluiken

Bij het aanvragen van een meerluik stellen we een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet je kunnen aantonen dat je minimaal € 5.000 aan eigen vermogen hebt, en daarbovenop voldoende eigen middelen hebt om eventuele leegstand van de verschillende panden op te kunnen vangen.

Wat is voldoende? Dat berekenen we als volgt: De buffer wordt bepaald op basis van het aantal panden in bezit. Voor het eerste pand geldt 12 maanden, voor 2 panden geldt 18 maanden (9 per pand), voor 3 geldt 21 maanden (7 per pand) en voor 4 geldt 24 maanden (6 per pand). Het maandbedrag aan buffer is de gemiddelde hypotheeklast van alle in bezit zijnde verhuurpanden.

Verder gelden de standaard voorwaarden van de Dynamic Verhuurhypotheek (bekijk onze Acceptatiehandleiding Dynamic Verhuurhypotheek) en die van de maatwerkberekening.

Een rekenvoorbeeld: Jop vraagt verhuurhypotheken voor drie verschillende panden aan, en moet dus een buffer voor 21 maanden leegstand aan kunnen tonen. Pand 1 heeft een hypotheeklast van €550, pand 2 een last van €500 en pand 3 een hypotheeklast van €450. De gemiddelde last is (550+500+450/3) €500, dus Jop moet een financiële buffer van (21x550=) €10.500 aantonen, bovenop de vereiste €5.000 aan minimaal eigen vermogen.

Documenten

Die aanvullend nodig zijn bij een meerluik

Wanneer je een meerluik aanvraagt vragen we, naast de standaard documenten, ook het volgende op:

  • Een overzicht van beschikbare eigen middelen (i.v.m. de buffer)
  • Alle gesloten huurovereenkomsten
  • Alle schuldopgaven van de lopende hypotheken

Proces en doorlooptijd

Omdat het bij een meerluik belangrijk is dat we het totale plaatje in beeld krijgen, gebeurt de beoordeling van de verschillende aanvragen op hetzelfde moment. Dit zorgt aan de ene kant voor efficiëntieslag bij het beoordelen. Aan de andere kant betekent dit ook dat als 1 aanvraag vertraging oploopt, alle aanvragen vertraging oplopen. Des te belangrijker dat we er alles aan doen om de aanvraag zo efficient mogelijk te laten verlopen. Voorkom fouten in documenten met onze vormvereistenlijst, of check ons blog ‘Efficiënt je Dynamic Verhuurhypotheek aanvragen’.

Ben je benieuwd hoe het beoordelen van een meerluik op basis van maatwerk verloopt? Als een dossier voldoet aan de voorwaarden voor meerluiken en maatwerk, dan kan deze het reguliere proces volgen. Bekijk hiervoor de verwerkingstijden zoals vermeld op onze adviseurspagina. Als een dossier compleet is en het blijkt dat deze voorgelegd moet worden aan de kredietcommissie, duurt dat maximaal 3 extra werkdagen.

Bekijk voor meer informatie de pagina over onze maatwerkberekening.