Inkomensverklaring

Ben je langer dan 36 maanden actief als ondernemer? Dan kan jij een Dynamic Verhuurhypotheek aanvragen. Om je inkomen uit deze onderneming mee te nemen vragen we je een inkomensverklaring aan te leveren die specifiek is opgemaakt voor Dynamic Credit.

Over de inkomensverklaring

Hoe vraag ik een inkomensverklaring aan?

Voor het verstrekken van inkomensverklaringen werkt Dynamic samen met meerdere partijen:

ViiZ

Een aanvraag indienen bij ViiZ doe je via het ViiZ portaal.

Raadhuys Tax Legal Accounting

Een aanvraag indienen bij Raadhuys doe je via hun Online aanvraagproces

Zakelijk Inkomen B.V.

Een aanvraag indienen bij Zakelijk Inkomen doe je via hun website.

Overviewz

Een aanvraag indienen bij Overviewz doe je via hun website.

Pentrax

Een aanvraag indienen bij Pentrax doe je via hun website.

Deze partijen streven er naar om binnen vijf werkdagen een inkomensverklaring af te geven. Let op, je mag geen zakelijke relatie met de gekozen partij hebben, of hebben gehad in de afgelopen 3 jaar.

In de nabije toekomst gaan we de selectie partijen waar we mee samen werken uitbreiden.

Hoe wordt mijn zakelijk toetsinkomen vastgesteld?

Het toetsinkomen is het bedrag dat gebruikt wordt om te toetsen of je de hypotheeklast kan dragen. Dit wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren.

Let op:

  • Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten.
  • Je mag maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt in dat geval nog steeds over drie jaar berekend.
  • Is er in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan rekenen we met het inkomen van dat laatste jaar.
  • Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde. Met deze uitgangspunten wordt in een vroeg stadium duidelijk of een hypotheek mogelijk is op basis van je zakelijk inkomen.

Hoelang is mijn inkomensverklaring geldig?

Vanaf de dagtekening van de inkomensverklaring is dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet een bindend kredietaanbod worden gedaan.

Is het gebruik van een inkomensverklaring verplicht?

Ja, vanaf januari 2019 stellen wij de inkomensverklaring ondernemer verplicht voor het aanvragen van een Dynamic Verhuurhypotheek als ondernemer.

Voor hypotheekadviseurs

Wanneer je als adviseur een hypotheek aanvraagt voor een ondernemer, kan je ook een inkomensverklaring aanvragen. Hou er dan rekening mee dat:

  • De inkomensverklaring alleen wordt verstrekt aan de opdrachtgever.
  • De rekening door de opdrachtgever voldaan moet worden. De kosten zijn afhankelijk van de ondernemingsvorm, de bedragen vind je in de opdrachtbevestiging.
  • De opdrachtbevestiging ook een checklist bevat met aan te leveren documenten (in pdf). Treed je als opdrachtgever op, dan heb je toestemming nodig van de ondernemer om de documenten door te sturen naar de deskundige. Op het opdrachtformulier is hiervoor een onderdeel opgenomen.